Informare cu privire la prelucrarea datelor personale

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru persoanele de contact existente în baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info

Informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru utilizatorii bazei de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info


Informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru persoanele de contact existente în baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info

Operatori asociați

Baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info este serviciul comun al Ebuild Srl (Oradea, Str. I. C. Brătianu nr. 54, România) şi E-Build Kft. (1144 Budapesta, strada Kőszeg nr. 25., Ungaria). Acest serviciu este utilizat de către companiile care participă, sau care doresc să participe în proiectele de construcţii (constructori, proiectanţi, executanţi, furnizori, prestatori de servicii) pentru schimbul de informaţii, obţinerea de informaţii şi contactarea părților. În principiu, Ebuild Srl este responsabilă pentru datele privind proiectele de construcţii din România, companiile din România şi persoanele de contact ale acestora, iar E-Build Kft. este responsabilă pentru datele privind proiectele de construcţii din Ungaria, companiile din Ungaria şi personale de contact ale acestora. Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a vă exercita drepturile cu privire la ambele companii.

Date personale, scopul prelucrării datelor, destinatari, acces

În cazul în care în baza de date cu proiecte şi companii ibuild.info a fost atribuit companiei dumneavoastră un proiect (în calitate de companie participantă în proiectul respectiv), vă vom întreba dacă ne acordați dreptul de a atribui companiei dumneavoastră şi proiectului respectiv o persoană de contact. În caz afirmativ, vom solicita numele, funcţia, adresa de e-mail şi numărul de telefon al persoanei de contact.

Solicităm consimţământul dumneavoastră pentru trei scopuri diferite:

Consimţământ, retragerea consimţământului

Consimţământul este voluntar şi poate fi acordat sau retras în privinţa scopurilor individuale şi chiar a datelor individuale. De exemplu, aveţi posibilitatea de a acorda consimțământul la administrarea numelui dumneavoastră şi de a refuza administrarea funcţiei dumneavoastră sau aveţi posibilitatea de a indica o adresă de e-mail publică şi un număr de telefon secretizat. În lipsa consimţământului dumneavoastră, nu vom prelucra datele dumneavoastră personale în scopul respectiv. Dacă nu vă daţi consimţământul la prelucrarea publică a datelor dumneavoastră, veţi putea întâmpina dificultăți în dezvoltarea relaţiilor cu jucătorii de pe piaţa de construcţii. Dacă nu vă daţi consimţământul nici la prelucrarea datelor dumneavoastră secretizate, vom întâmpina dificultăți în obţinerea de informaţii cu privire la proiectele dumneavoastră, care ar putea fi de referinţă pentru compania dumneavoastră. Aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul de la prelucrarea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Retragere consimțământ” la adresa prelucraredate@ibuild.info. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale dinaintea retragerii, bazată pe consimţământul dumneavoastră anterior.

Durată, ştergere

Revizuim conexiunea dintre companie şi persoana de contact, respectiv datele persoanelor de contact cel mult la fiecare cinci ani, iar în lipsa confirmării le secretizăm, după care le vom şterge în termen de opt zile.

Aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Ștergere date” la adresa prelucraredate@ibuild.info. Dacă solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră sau retrageţi în totalitate consimţământul de la prelucrarea datelor, le secretizăm imediat şi le vom şterge în termen de opt zile. Termenul de opt zile este justificat de complexitatea tehnică a ştergerii, în acest timp, datele dumneavoastră vor fi doar stocate şi nu vor fi folosite în niciun scop.

Opoziţie

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Opoziţie” la adresa prelucraredate@ibuild.info.

Restricţionare

Puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor personale. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Restricţionare” la adresa prelucraredate@ibuild.info. În acest caz datele dumneavoastră nu vor fi şterse, dar vor fi stocate în continuare, secretizate şi nu vor fi folosite în niciun scop.

Rectificare

Puteţi solicita rectificarea, precizarea sau completarea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este să vă logați în contul dumneavoastră şi prin pagina dumneavoastră personală să trimiteţi un mesaj către moderatorul dumneavoastră ibuild. Dacă nu dispuneţi de un cont, nu puteţi sau nu doriţi să îl accesaţi, trimiteţi un e-mail cu subiectul „Rectificare” la adresa prelucraredate@ibuild.info.

Dreptul de a depune o plângere

Puteţi depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor.

Date de contact, acces la date, portabilitatea datelor

Primim cu plăcere din partea dumneavoastră orice remarcă, plângere, întrebare sau solicitare la datele noastre de contact. Printre altele, puteţi solicita să fiţi informat dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, de asemenea, ca datele prelucrate să fie puse la dispoziţia dumneavoastră sau transmise unei părţi terţe.

Valabil de la data de 25 mai 2018.


Informare cu privire la prelucrarea datelor personale pentru utilizatorii bazei de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info

Operatori asociați

Baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info este serviciul comun al Ebuild Srl (Oradea, Str. I. C. Brătianu nr. 54, România) şi E-Build Kft. (1144 Budapesta, strada Kőszeg nr. 25., Ungaria). Acest serviciu este utilizat de către companiile care participă, sau care doresc să participe în proiectele de construcţii (constructori, proiectanţi, executanţi, furnizori, prestatori de servicii) pentru schimbul de informaţii, obţinerea de informaţii şi contactarea părților. În principiu, Ebuild Srl este responsabilă pentru datele privind proiectele de construcţii din România, companiile din România şi persoanele de contact ale acestora, iar E-Build Kft. este responsabilă pentru datele privind proiectele de construcţii din Ungaria, companiile din Ungaria şi personale de contact ale acestora. Dumneavoastră aveţi posibilitatea de a vă exercita drepturile cu privire la ambele companii.

Date personale, scopul prelucrării datelor, acces

Când navigaţi în paginile ibuild.info fără a vă loga, colectăm şi stocăm în cookie-uri următoarele date: identificatorul de sesiune şi numărul de identificare al serverului nostru, care deserveşte sesiunea (pentru funcţionarea fără probleme a conexiunii dintre browser-ul dumneavoastră şi serverele noastre), adresa dumneavoastră de e-mail utilizată anterior pentru logare (pentru a nu fi necesară reintroducerea acesteia), versiunea afişabilă (desktop, cunoscută sub numele versiune completă sau mobil, cunoscută sub numele versiune nouă), limba de afișare (maghiară, română sau engleză). Versiunea afişabilă poate fi selectată printr-un clic pe link-ul de pe antet. Limba de afişare poate fi modificată cu ajutorul opţiunilor de limbă de pe antet.

Când vă logați în contul dumneavoastră din baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info, datele dumneavoastră personale sunt colectate, stocate şi utilizate în contul dumneavoastră sau conexe contului dumneavoastră. După accesare aveţi posibilitatea de a vizualiza majoritatea datelor dumneavoastră personale, prelucrate de compania noastră, în contul dumneavoastră (pe pagina dumneavoastră personală).

Pentru a crea un cont de utilizator este necesară înregistrarea. Fie realizaţi acest lucru dumneavoastră sau – pe baza consimţământului dumneavoastră – va fi realizat de către un moderator. Pe parcursul înregistrării compania noastră colectează următoarele date personale: companie, nume, funcţie, adresă de e-mail, număr de telefon. Datele sunt necesare pentru a identifica şi a ne convinge de faptul că s-a înregistrat o persoană reală. După verificarea acesteia trimitem un e-mail cu datele de cont şi cu o parolă temporară, pe care trebuie să o modificaţi cu ocazia primei logări. Bineînţeles, parola dumneavoastră este stocată în mod secretizat şi va fi utilizată doar pentru a vă identifica la logare şi pentru a ne convinge asupra dreptului dumneavoastră de acces. Vă încurajăm să utilizaţi o parolă complexă pentru un grad ridicat de securitate a datelor dumneavoastră, una pe care nu o utilizaţi în altă parte. Este foarte important să alegeți o parolă diferită de cea a contului dumneavoastră de e-mail.

În cazul în care în baza de date ibuild.info, compania dumneavoastră este conectată la un proiect (în calitate de companie participantă în proiectul respectiv), pe baza consimţământului dumneavoastră separat, vă putem conecta ca persoană de contact atât la compania dumneavoastră, cât şi la proiectul respectiv. Referitor la acest lucru vă rugăm citiţi informarea separată privind prelucrarea datelor personale pentru persoanele de contact existente în baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info.

Pe baza consimţământului dumneavoastră separat, vă informăm prin e-mail atunci când în baza noastră de date sunt introduse proiecte sau companii noi, care îndeplinesc condiţiile convenite în prealabil, sau când intervin modificări majore în datele anumitor proiecte sau companii. Noi denumim acest lucru notificare schimbări, iar setările referitoare la acestea sunt stocate în contul dumneavoastră. Pe baza consimţământului dumneavoastră separat, vă informăm prin e-mail despre dezvoltările noi ale ibuild.info care sunt relevante pentru utilizatorii bazei de date. Pe baza consimţământului dumneavoastră separat, vă informăm prin e-mail atunci când este întocmit cel mai recent Raport de Activitate în Construcţii EBI în urma analizei bazei de date ibuild.info.

Aveţi posibilitatea de a adăuga notițe la proiectele, companiile sau persoanele existente în baza de date. Noi denumim acest lucru notițele companiei mele. Reţineţi faptul că, în mod explicit, nu este permis ca notițele dumneavoastră salvate în baza noastră de date să conţină date personale.

Înainte de utilizarea unor funcţii ale ibuild.info şi vizualizarea datelor – gratuite sau contra cost – verificăm dacă aveţi permisiunea la acestea. Toate permisiunile şi setările sunt stocate în contul dumneavoastră.

Cu scopul de a asigura continuitatea serviciilor noastre, de a măsura şi analiza performanţele, de a personaliza și extinde serviciile noastre, eventual de a dezvolta unele servicii noi, de a proteja împotriva ilegalităţilor, colectăm date cu privire la activităţile utilizatorilor. Acestea includ, de exemplu, date referitoare la proiectele, companiile, persoanele vizualizate, filtrele utilizate, expresiile căutate, mesajele trimise din sistem, numărul și durata logărilor, respectiv adresele IP.

Dacă utilizaţi serviciile gratuite, datele dumneavoastră pot fi folosite pentru a vă contacta şi recomanda alte servicii gratuite sau contra cost. Dacă utilizaţi servicii contra cost sau suntem în negocieri cu privire la utilizarea unor servicii contra cost, atunci vă putem înregistra nu numai ca utilizator, dar şi ca persoană de contact în procesul de comercializare. În cursul procesului folosim datele dumneavoastră, spre exemplu în vederea negocierilor, comenzilor, facturării, reînnoirii contractuale.

Destinatari

Datele dumneavoastră sunt folosite doar în scopurile enumerate mai sus şi nu le transmitem unor terțe părți, cu excepţia cazurilor de mai jos:

Consimţământ, retragerea consimţământului

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe baza consimţământului dumneavoastră. Consimţământul este voluntar, în lipsa acestuia nu vom prelucra datele dumneavoastră personale în scopul respectiv. Fără consimţământul dumneavoastră separat nu avem dreptul de a vă conecta ca persoană de contact la companii sau proiecte în baza de date, nu vom trimite notificări de schimbări, nu vă vom informa cu privire la dezvoltările noi ale ibuild.info sau cu privire la Raportul de Activitate în Construcţii EBI. Dacă nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor menționate la punctul anterior, nu aveţi posibilitatea creării unui cont şi logării în baza de date cu proiecte şi companii de construcţii ibuild.info. Aveţi dreptul de a vă retrage oricând consimţământul de la prelucrarea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Retragere consimțământ” la adresa prelucraredate@ibuild.info. Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor personale dinaintea retragerii, bazată pe consimţământul dumneavoastră anterior.

Durată, ştergere

Cookie-urile pot fi şterse din setările browser-ului dumneavoastră. Cookie-urile sunt şterse din browser-ul dumneavoastră în mod automat cel târziu după o lună de la ultima utilizare a ibuild.info.

Revizuim datele dumneavoastră cel mult la fiecare cinci ani şi, în lipsa confirmării, le secretizăm, după care le vom şterge sau anonimiza în termen de opt zile, împreună cu contul dumneavoastră. Când vă logați în contul dumneavoastră, considerăm că datele dumneavoastră au fost revizuite.

Aveţi dreptul de a solicita oricând ştergerea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Ștergere date” la adresa prelucraredate@ibuild.info. Dacă solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră sau retrageţi în totalitate consimţământul de la prelucrarea datelor, le secretizăm, după care le vom şterge sau anonimiza în termen de opt zile, împreună cu contul dumneavoastră. Termenul de opt zile este justificat de complexitatea tehnică a ştergerii, în acest timp, datele dumneavoastră vor fi doar stocate şi nu vor fi folosite în niciun scop.

Opoziţie

Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Opoziţie” la adresa prelucraredate@ibuild.info.

Restricţionare

Puteţi solicita restricţionarea prelucrării datelor personale. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este trimiterea unui e-mail cu subiectul „Restricţionare” la adresa prelucraredate@ibuild.info. În acest caz, contul dumneavoastră va fi suspendat, datele dumneavoastră nu vor fi şterse, dar vor fi stocate în continuare, secretizate şi nu vor fi folosite în niciun scop.

Rectificare

Puteţi solicita rectificarea, precizarea sau completarea datelor dumneavoastră. Cea mai simplă modalitate de a face acest lucru este să vă logați în contul dumneavoastră şi prin pagina dumneavoastră personală să trimiteţi un mesaj către moderatorul dumneavoastră ibuild. Dacă nu puteţi sau nu doriţi să vă logați trimiteţi un e-mail cu subiectul „Rectificare” la adresa prelucraredate@ibuild.info.

Dreptul de a depune o plângere

Puteţi depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor dumneavoastră personale încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor.

Date de contact, acces la date, portabilitatea datelor

Primim cu plăcere din partea dumneavoastră orice remarcă, plângere, întrebare sau solicitare la datele noastre de contact. Puteţi solicita să fiţi informat dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, de asemenea, ca datele prelucrate să fie puse la dispoziţia dumneavoastră sau transmise unei terţe părţi.

Valabil de la data de 25 mai 2018.